Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

phu dao toan 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Thế (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:26' 01-11-2011
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
BUỔI 1
Nhân đơn,đa thức


A.Mục Tiêu
* Kiến thức . Củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
* Kỹ năng :
+ Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức.
+ Rèn kỹ năng nhân đơn thức, đa thức với đa thức.
B.Chuẩn Bị:giáo án,sgk,sbt,thước thẳng.
C.Tiến trình
Hoạt động của GV&HS
Nội dung

I.Kiểm Tra
Tính (2x-3)(2x-y+1)
II.Bài mới
?Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức
Học sinh
- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh

-Cho học sinh làm theo nhóm

-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét
- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu yêu cầu của bài toán
Học sinh
?Để rút gọn biểu thức ta thực hiện các phép tính nào
Học sinh

-Cho học sinh làm theo nhóm
-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi 2 học sinh lên bảng làm ,mỗi học sinh làm 1 câu .

-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét

- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh :Thực hiện phép tính để rút gọn biểu thức …
-Cho học sinh làm theo nhóm

-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp.


- Giáo viên nêu bài toán
? 2 số chẵn liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu
Học sinh : 2 đơn vị
-Cho học sinh làm theo nhóm
-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp.
- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh
-Cho học sinh làm theo nhóm

-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp.

- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh
-Cho học sinh làm theo nhóm

-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh :lấy 2 đa thức nhân với nhau rồi lấy kết quả nhân với đa thức còn lại.
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp.

- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh
-
 
Gửi ý kiến